Hvad koster en elektriker?

Hvis du skal have lavet el-arbejde, bør du i mange tilfælde alliere dig med en professionel. Dels fordi det kan få fatale følger, hvis el-arbejde ikke er lavet godt nok, men derudover er der også rigtig mange el-opgaver, som ikke må udføres uden autorisation. I artiklen her kan du blive klogere på, hvilke el-opgaver du selv må udføre, samt hvor store udgifter du bør budgettere med, hvis du skal have assistance af en elektriker.

Hvis du har hænderne skruet ordentligt på, forstår vi godt, hvis du føler dig fristet af at udføre presserende el-arbejde på egen hånd. Dog vil vi ikke ligefrem anbefale det, da dårligt udført el-arbejde kan have ret så fatale følger, og el-arbejde er altså på ingen måde let – slet ikke hvis det skal gøres efter bogen. 

Når det er sagt, så findes der dog nogle opgaver inden for el-arbejde, som du godt kan tillade dig at prøve kræfter med. Opgaver, som ej heller kræver en autorisation at udføre. 

Disse opgaver er følgende:

  • Udskiftning af afbryder
  • Trække ledninger
  • Tilslutning af et køleskab
  • Tilslutning af komfur, emhætte samt ovn
  • Montering af lamper
  • Tilslutning af opvaskemaskine 
  • Udskiftning af stikkontakt
  • Udskiftning af stikprop
  • Udskiftning af ventilator 
  • Installering af vaskemaskine og tørretumbler.

Hvis dine forestående el-opgaver i hjemmet ikke er vildere end ovenstående, kan du sagtens udføre dem selv. 

Hvis opgaverne derimod er endnu mere krævende end opgaverne på ovenstående liste, er du altså nødt til at alliere dig med en professionel elektriker. 

Men hvad koster sådan en filejs lige? Det kigger vi nærmere på i det kommende afsnit.

Hvad koster en elektriker i timen?

Der ses relativt stor variation i timesatsen for elektrikere. Derfor er der ikke nogen garanti for, at din lokale elektriker kører med helt den samme timepris, som den, vi hævder, er den normale. 

Vores bud tager afsæt i rigtig mange timers research, hvor vi har undersøgt timesatsen hos et utal af elektrikere på tværs af hele landet. 

Vores research har vist os, at langt de fleste elektrikere opererer med en timepris, der befinder sig inden for intervallet 400-500 kroner eksklusive moms. 

Denne pris dækker udelukkende elektrikerens arbejdstimer, hvorfor du vil skulle forvente yderligere udgifter til kørsel, materialer og lignende. Hvad disse udgifter beløber sig til, afhænger naturligvis langt henad vejen af projektets størrelse og form.

Hvis den opgave, du skal have løst, er voldsomt stor, vil du formentlig kunne aftale en pris på forhånd med den elektriker, du vælger at benytte, og her vil vi anse det som værende sandsynligt, at du vil kunne opnå en lidt bedre timesats end de 400-500 kroner eksklusive moms, men næppe meget bedre.

Tak for hjælpen

Ovenstående artikel er blevet til med hjælp fra dognvagt.dk samt Autoriseret-elektriker.dk, der er en fantastisk virksomhed, hvis du akut mangler en elektriker i Nordsjælland.

Vi takker begge virksomheder mange gange for hjælpen med artiklen!

Scroll to Top