Hvordan bliver jeg tolk?

Hvordan bliver man tolk?

Hvis du går med en drøm om at blive tolk, vil du i denne artikel kunne blive klogere på, hvad en tolks arbejdsopgaver som regel er, og hvad det kræves for at blive tolk. Ligeledes kigger vi nærmere på, hvad lønningerne for en nyuddannet tolk som regel ligger på. 

Som tolk vil dine arbejdsopgaver typisk være en eller flere af følgende:

  • Simultan oversættelse af tale fra et sprog til et andet via tale
  • Simultan oversættelse af tale fra et sprog til et andet via tekst
  • Forsøge at oversætte meningen med talen og ikke så meget at oversætte ord for ord
  • Fjerntolkning, hvilket vil sige tolkningsopgaver på virtuelle møder.

Hvordan bliver man tolk?

Som udgangspunkt er der ingen formelle krav i forhold til at blive tolk, da ‘tolk’ ikke er en beskyttet titel. 

Det giver dog sig selv, at hvis du ikke udfører dit arbejde som tolk særligt godt, så får du svært ved at blive ved med at lande nye opgaver. 

Derfor er det som minimum centralt, at du mindst kan to sprog, hvis du ønsker at forsøge dig som tolk. Ligeledes er en klar anbefaling og opfordring herfra, at du gennemfører en af de uddannelser, der giver dig kompetencer inden for tolkningsarbejde, hvis du ønsker at excellere i at være tolk. 

Sådanne uddannelser findes der et par stykker af, blandt andet følgende:

  • Private uddannelser via Tolkeakademiet. Varigheden for disse uddannelser er +1 år, og der stilles som krav til aspiranter, at disse som minimum skal kunne tale to sprog perfekt.
  • Der findes en officiel kandidatuddannelse som ‘translatør og tolk’. Varigheden for denne er 5 år.

Hvor meget tjener en tolk?

Som nyuddannet tolk var gennemsnitslønnen i 2019 jævnfør Danmarks Statistik 28.678 kroner månedligt for opgaver i privat regi, mens statsligt ansatte tolke, der var nyuddannede, tjente 35.441 kroner månedligt i gennemsnit. 

Scroll to Top