Beskyt dig selv med en fremtidsfuldmagt

Beskyt dig selv med en fremtidsfuldmagt

Med en fremtidsfuldmagt sikrer du dig selv, hvis du skulle havne i den situation, at du ikke længere kan tage vare på dig selv. Der er dog et par ting, du skal være opmærksom på. Læs mere om, hvorfor du skal oprette en fremtidsfuldmagt her.

Fremtidsfuldmagten er en fuldmagt, som kun træder i kraft, hvis du skulle blive syg eller svækket og dermed miste evnen til selv at tage vare på dine økonomiske og personlige forhold. Det er dig selv, som vælger, hvad din fremtidsfuldmagt skal indeholde.

Du skal være fyldt 18 år og være i stand til at handle fornuftsmæssigt. At være i stand til at handle fornuftsmæssigt betyder, at du skal kunne forstå konsekvenserne af at oprette en fremtidsfuldmagt. Det vil sige, at hvis du er under værgemål, så kan du ikke oprette en fremtidsfuldmagt.

Vælg selv, hvem der skal repræsentere dig

I forbindelse med oprettelsen af en fremtidsfuldmagt, skal du udpege fremtidsfuldmægtige, som er den/dem, du giver fremtidsfuldmagten til. Hvis fremtidsfuldmagten sættes i kraft, så er det den eller de person(er), som repræsenterer dig og handler på dine vegne. De fremtidsfuldmægtige må ikke på tidspunktet, hvor fremtidsfuldmagten sættes i kraft, være under 18 år, under værgemål eller selv have oprettet en fremtidsfuldmagt, som allerede er sat i kraft.

Hvis du vælger flere fremtidsfuldmægtige, kan du vælge, hvorvidt de skal være sideordnede eller subsidiære/sekundære fuldmægtige. Sideordnede fuldmægtige betyder, at de hver især kan handle på dine vegne, og om de skal handle i forening eller varetage hver deres område. Subsidiære/sekundære fuldmægtige betyder, at de skal træde til, hvis de primære fremtidsfuldmægtige ikke kan varetage opgaven.

Fremtidsfuldmagt til ægtefæller

Mange ægtefæller ønsker at kunne hjælpe hinanden, hvis den ene rammes af demens eller anden sygdom. Hvis der ikke er oprettet en fremtidsfuldmagt, så vil ægtefællerne være nødsaget til at søge værgemål over den syge/demente for lovligt at kunne træffe beslutninger på hinandens vegne.

Derfor er det en rigtig god idé for ægtefæller at oprette fremtidsfuldmagter hver især, hvor de giver gensidig fremtidsfuldmagt til hinanden.

Opret fremtidsfuldmagt online

Legal Desk kan nemt hjælpe dig med at oprette en fremtidsfuldmagt. Du skal bare udfylde en webformular med oplysninger om, hvad der skal være gældende, hvis fremtidsfuldmagten en dag skal træde i kraft. Lige så snart, at formularen er udfyldt, og du har betalt, sørger Legal Desk for at registrere fremtidsfuldmagten i registret for fremtidsfuldmagter.

Det eneste, du herefter skal gøre, er at underskrive fremtidsfuldmagten fysisk foran en notar. Så snart fremtidsfuldmagten er underskrevet, er den gyldig, men vil dog først træde i kraft, såfremt det skulle blive nødvendigt.

Lav din fremtidsfuldmagt hos Legal Desk her

Scroll to Top